Dąbrowianie dla Dąbrowy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska to grupa ludzi związanych z Dąbrową Górniczą. Tu mieszkamy, pracujemy, z Dąbrową wiążemy plany na przyszłość. Myślimy pozytywnie, działamy aktywnie, łączy nas wiara w to, że dobre przemiany rodzą się w wyniku dyskusji i są efektem kompromisu. Potrafimy rozmawiać, słuchając się wzajemnie, potrafimy z szacunkiem odnosić się do odmiennych poglądów – to nas wyróżnia. Wierzymy, że dzięki rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego da się pobudzić mieszkańców do aktywności przejawiającej się wzrostem zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywa Dąbrowska to nowa odsłona (pewnie bardziej dojrzała, bo i my jesteśmy starsi), powstałego w roku 2001, Stowarzyszenia Zielone Zagłębie. Zależy nam, by akcje inicjowane i realizowane przez Inicjatywę Dąbrowską, docierały do jak największej grupy dąbrowian, by wyzwalały energię i służyły wspólnemu dobru. Dlatego zapraszamy do nas każdego, kto podziela przekonanie, że Dąbrowa Górnicza jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców.

Nasze korzenie, Historia Zielonego Zagłębia (2001-2016) - pobierz PDF.

Czasy Współczesne Inicjatywy Dąbrowskiej (2016-2020) - pobierz PDF

 

Naszym celem jest silna, dobrze rozwijająca się Dąbrowa Górnicza.

Nasze postulaty brzmią:

Zdrowe miasto

Miasto powinno dbać o zdrowie mieszkańców, zamiast wywoływać w nich choroby.

Przestrzeń równych szans

Miasto powinno być uczciwe i sprawiedliwie rozdzielać między swych mieszkańców przestrzeń, dostępne usługi, możliwość przemieszczania się, radość, jak również niewygody i koszty.

Swoboda

Miasto powinno oferować mieszkańcom prawdziwą swobodę życia, poruszania się i kształtowania życia w sposób, jaki uznają za stosowny.

Miasto dla ludzi

Miasto powinno umożliwiać mieszkańcom budowanie i umacnianie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osobami nieznajomymi.

Miasto szacunku

Miasto powinno być miejscem wzajemnego szacunku i forum współpracy.

WSPÓLNOTA

Miasto powinno być wspólnotą
wszystkich obywateli,
opierać się o ich aktywnosć
oraz organizacje i ruchy obywatelskie.

Pola aktywności

Dbamy o wizerunek

Kreowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta nowoczesnego i rozwojowego, w tym poszukiwanie różnorodnych pomysłów i form prowadzących do podnoszenia atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Promujemy miasto

Promocja - w szczególności terenów i obiektów rekreacyjno-krajoznawczych, terenów zielonych, atrakcyjnych z punktu widzenia historii oraz życia kulturalnego.

Społeczeństwo obywatelskie

Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz społecznie odpowiedzialnego, opartego na aktywności obywatelskiej oraz lokalnych organizacjach pozarządowych, będących aktywnym uczestnikiem demokracji lokalnej.

Badanie spraw publicznych

Think-tank dla władz samorządowych.

Aktywność

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Ochrona środowiska

Upowszechnianie idei ochrony środowiska, szacunku do przyrody, idei zrównoważonego rozwoju.

Walczymy o lepsze jutro

Działanie na rzecz ogółu społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy warunków życia tej społeczności.

Aktualności

Konsultacje: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2030

06.11.2022

Czytaj więcej »

Konsultacje: Strategia Rozwoju Miasta Dąbrowa Górnicza 2030

06.11.2022


Projekt dokumentu, który wyznaczy najważniejsze kierunki rozwoju miasta do 2030 roku, jest już gotowy.  Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. 

Obecnie trwają konsultacje projektu, do udziłu w nich Namawiamy Naszych członków ale i każdego z mieszkanek i mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz ludzi z Naszym Miestem związanych.

Do konsultacji – poza dąbrowiankami i dąbrowianami – zaproszono także: lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, władze sąsiednich miast, gmin i powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

W trakcie prowadzonych do 2 grudnia 2022 roku konsultacji opinie od mieszkańców zbierane będą na specjalnie przygotowanym formularzu: można go pobrać ze strony konsultacje.dabrowa-gornicza.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W obu miejscach zamieściliśmy do pobrania projekt strategii.

Wypełniony formularz z uwagami można przesłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl, a także do Urzędu Miejskiego na adres Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z adnotacją „Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”.

Formularz można także złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 lub w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6A.

Opinie o projekcie strategii zbierane będą także podczas telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerem telefonu 32 295 96 86 w dniach:

  •     3.11.2022 r. w godz.. 14:00-17:00,
  •     10.11.2022 r. w godz. 12:00-15:00,
  •     17.11.2022 r. w godz. 14:00-17:00,
  •     24.11.2022 r. w godz. 15:00-18:00.

Od samoorganizacji do samorządności - 108 lat Komitetów Obywatelskich

31.07.2022

Czytaj więcej »

Od samoorganizacji do samorządności - 108 lat Komitetów Obywatelskich

31.07.2022


Komitety obywatelskie

W Królestwie Polskim przed rokiem 1914 nie było samorządu. Miastami rządziły władze oparte na mianowanych rosyjskich urzędnikach. Samorządność skupiała się w różnego typu organizacjach: stowarzyszeniach, towarzystwach, spółdzielniach, resursach. Były to działania legalne, często jednak uzupełniane aktywnością nieoficjalną, czy wręcz nielegalną. W oparciu o to zaplecze, w momencie wybuchu wojny, w miastach Królestwa Polskiego mogły, oddolnie, powstawać niezależne władze obywatelskie. Przyjęły one formę komitetów obywatelskich mających zapewnić funkcjonowanie społeczności lokalnych w czasach wojennej pożogi.

Dąbrowa Górnicza

W Dąbrowie Górniczej budowanie obywatelskiej władzy zaczęło się jeszcze przed wybuchem wojny. Tu mieszkał i pracował Kazimierz Srokowski, który był nie tylko sekretarzem Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych w Królestwie Polskim, ale także wiceprezesem tajnego sokolstwa, które w Zagłębiu miało silne oparcie. To głównie dzięki niemu udało się już 30 lipca na spotkaniu w Dąbrowie powołać miejscowe straże obywatelskie. Władze carskie, nie widząc możliwości obrony tych terenów, wycofały się zawczasu, pozostawiając pole dla smoorganizacji. Dość szybko powstał też Komitet Żywnościowy, który – w oparciu o dobroczynność ludności i zaplecze zakładów przemysłowych – starał się zapewnić przynajmniej podstawowe produkty żywnościowe m.in. kupując je w głębi Niemiec.

Od samoorganizacji do samorządności

Często skupiamy, się na bitwach, akcjach i konfliktach zbrojnych. Te zawsze w tle mają samoorganizacje obywateli. To właśnie prawdziwy przejaw społeczeństwa obywatelskiego, oparty o lokalne działaczki i lokalnych działaczy, ciche bohaterki i skromnych bohaterów, najczęściej o różnych poglądach.

 

Dlatego pamiętamy

Mieszkańcy Dąbrowy w 100-lecie powstania Komitetu Żywnościowego rozpoczęli zbiórkę pieniężną przeznaczoną na ufundowanie tablicy upamiętniającej zaangażowanie obywatelskie w latach 1914-1915. Tablica została odsłonięta na terenie Fabryki Pełnej Życia w 100-lecie nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj policja państwowa szuka swych tradycji w samoorganizacji straży obywatelskich, samorządy lokalne odkrywają komitety obywatelskie jako ważny element własnej historii.

Zachęcamy do zpoznania się wystawą o Komitetach Obywatelskich, którą wsparło nasze stowarzyszenie WYSTAWA Komitety_obywatelskie1914-1915

 

9.FPP w Dąbrowie Górniczej

13.06.2022

Czytaj więcej »

9.FPP w Dąbrowie Górniczej

13.06.2022


Po dwuletniej przerwie wracam ze stacjonarną formułą Forum Praktyków Partycypacji! Tym razem środowisko osób zaangażowanych we włączanie mieszkańców i mieszkanek w procesy decyzyjne spotka się w Dąbrowie Górniczej. 9. FPP odbędzie 20-21 czerwca w Pałacu Kultury Zagłębia oraz na Fabryce Pełnej Życia. Członkowie Inistaywy Dąbrowskiej organizują m.in.:

  • wieczorną wycieczkę nad Pogorię III i do Parku Zielona pn.: Dąbrowski City Break – wypad na plażę i do puszczy
  • drugiego dnia spotkanie śniadaniowe pn.: Obywatele przejmują władzę – Dąbrowa 1914

Pełny Program wydarzenia znajdziecie na stronie https://partycypacjaobywatelska.pl/forum/

 

 

POMAGAMY MĄDRZE

05.03.2022

Czytaj więcej »

POMAGAMY MĄDRZE

05.03.2022


W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej uruchomiono specjalny numer konta, na który można wpłacać środki. Zostaną one w całości przekazane na pomoc obywatelom i obywatelkom Ukrainy, którzy trafili i cały czas trafiają do naszego miasta.

Numer konta, na które można wpłacać darowizny to:

92 1560 0013 2002 3620 7000 0098

W tytule przelewu należy wpisać: Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Centrum Aktywności Obywatelskiej przez całą dobę prowadzi zbiórkę darów, to co najpotrzbniejsze sprawdzicie:

Pod numerem 32 262 44 10 działa całodobowa infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc, a mieszkańcy zgłaszać gotowość do jej udzielenia.

Aktualne informacje znajdziecie na stronie miasta www.dg.pl w zkaładce: 

 

Żurek na 30 FINAŁ WOŚP

30.01.2022

Czytaj więcej »

Żurek na 30 FINAŁ WOŚP

30.01.2022


Kolejny Finał WOŚP za Nami. Mimo, że pogoda nie rozpieszaczała morsów jak widać nie zabrakło ;) Na plaży Pogorii III wspólnie ze Stowarzyszeniem Pogoria Morsuje oraz przy wsparciu OSP Tucznawa i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Trzebiesławice za symboliczną wrzutkę do puszki częstowaliśmy przyotowanym przez Nas żurkiem, kiełbaskami, chlebem ze smalcem oraz pysznymi ciastami. Dla zmarzniętych po morsowaniu znalazła się również herbata.

 

Ratujmy Ludzi Na Granicy!

24.11.2021

Czytaj więcej »

Ratujmy Ludzi Na Granicy!

24.11.2021


Niezależnie od poglądów politycznych i przekonań religijnych, etyczne podstawy naszej cywilizacji nakazują głodnych nakarmić, nagich przyodziać, a podróżnych w dom przyjąć.

 

Nasze wspólne bezpieczeństwo wymaga obrony granic, a zarazem przestrzegania podstawowych praw człowieka.

 

Inicjatywa Dąbrowska popiera działania Szerokiej koalicji organizacji społecznych i nieformalnych grup apelujących do rządu o natychmiastowe dopuszczenie pomocy medycznej i humanitarnej do strefy stanu wyjątkowego.

 

Namawiamy również, do wspierania organizacji, które bezpośrednio prowadzą działania na rzecz uchodźców.  

www.ratujmyludzinagranicy.pl

 

Statut

Kliknij, aby pobrać statut stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia


Zarząd

Agnieszka Janicka-Kwiecień

Skarbnik

Piotr Drygała

Przewodniczący

Magdalena Mike

Sekretarz


Komisja Rewizyjna

Aleksandra Kudła

Sekretarz Komisji

Patryk Kuzior

Przewodniczący Komisji

Mateusz Ciastoń

Zastępca Przewodniczącego Komisji


Zrzeszenia do których należymy:

Kongres Ruchów Miejskich
OFOP
Fabryka Pełna Życia
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

Ładowanie...