Dąbrowianie dla Dąbrowy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska to grupa ludzi związanych z Dąbrową Górniczą. Tu mieszkamy, pracujemy, z Dąbrową wiążemy plany na przyszłość. Myślimy pozytywnie, działamy aktywnie, łączy nas wiara w to, że dobre przemiany rodzą się w wyniku dyskusji i są efektem kompromisu. Potrafimy rozmawiać, słuchając się wzajemnie, potrafimy z szacunkiem odnosić się do odmiennych poglądów – to nas wyróżnia. Wierzymy, że dzięki rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego da się pobudzić mieszkańców do aktywności przejawiającej się wzrostem zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywa Dąbrowska to nowa odsłona (pewnie bardziej dojrzała, bo i my jesteśmy starsi), powstałego w roku 2001, Stowarzyszenia Zielone Zagłębie. Zależy nam, by akcje inicjowane i realizowane przez Inicjatywę Dąbrowską, docierały do jak największej grupy dąbrowian, by wyzwalały energię i służyły wspólnemu dobru. Dlatego zapraszamy do nas każdego, kto podziela przekonanie, że Dąbrowa Górnicza jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców.

Nasze korzenie, Historia Zielonego Zagłębia (2001-2016) - pobierz PDF.

Czasy Współczesne Inicjatywy Dąbrowskiej (2016-2020) - pobierz PDF

 

Naszym celem jest silna, dobrze rozwijająca się Dąbrowa Górnicza.

Nasze postulaty brzmią:

Zdrowe miasto

Miasto powinno dbać o zdrowie mieszkańców, zamiast wywoływać w nich choroby.

Przestrzeń równych szans

Miasto powinno być uczciwe i sprawiedliwie rozdzielać między swych mieszkańców przestrzeń, dostępne usługi, możliwość przemieszczania się, radość, jak również niewygody i koszty.

Swoboda

Miasto powinno oferować mieszkańcom prawdziwą swobodę życia, poruszania się i kształtowania życia w sposób, jaki uznają za stosowny.

Miasto dla ludzi

Miasto powinno umożliwiać mieszkańcom budowanie i umacnianie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osobami nieznajomymi.

Miasto szacunku

Miasto powinno być miejscem wzajemnego szacunku i forum współpracy.

WSPÓLNOTA

Miasto powinno być wspólnotą
wszystkich obywateli,
opierać się o ich aktywnosć
oraz organizacje i ruchy obywatelskie.

Pola aktywności

Dbamy o wizerunek

Kreowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta nowoczesnego i rozwojowego, w tym poszukiwanie różnorodnych pomysłów i form prowadzących do podnoszenia atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Promujemy miasto

Promocja - w szczególności terenów i obiektów rekreacyjno-krajoznawczych, terenów zielonych, atrakcyjnych z punktu widzenia historii oraz życia kulturalnego.

Społeczeństwo obywatelskie

Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz społecznie odpowiedzialnego, opartego na aktywności obywatelskiej oraz lokalnych organizacjach pozarządowych, będących aktywnym uczestnikiem demokracji lokalnej.

Badanie spraw publicznych

Think-tank dla władz samorządowych.

Aktywność

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Ochrona środowiska

Upowszechnianie idei ochrony środowiska, szacunku do przyrody, idei zrównoważonego rozwoju.

Walczymy o lepsze jutro

Działanie na rzecz ogółu społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy warunków życia tej społeczności.

Aktualności

Kawiarenka Obywatelska - Spotkanie z Ludwiką Wujec

12.10.2021

Czytaj więcej »

Kawiarenka Obywatelska - Spotkanie z Ludwiką Wujec

12.10.2021


Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Miasto Dąbrowa Górnicza oraz Pałac Kultury Zagłębia zapraszają na inspirujące spotkanie z Ludwiką Wujec.

 

To wydarzenie to nie tylko bliższe poznanie osoby Pani Wujec. To przede wszystkim rozmowa o książce Henryka Wujca "Nadać sens temu światu". Książki, która ukazała się w kontekście 45-lecia Komitetu Obrony Robotników. W jakich okolicznościach powstała książka?

 

"Przez jedenaście lat Henryk Wujec pisał felietony do biłgorajskiego kwartalnika Tanew. Niedługo przed śmiercią zaczął układać je w książkę. Zebrane w jeden tom tworzą spójną opowieść o wartości kultury wiejskiej, naturalnej religijności, osobistych poszukiwaniach, ukochanej fizyce, o Biłgoraju jako kraju lat dziecinnych – jego dolinie Issy. Widać w nich człowieka, który kochał świat, ludzi, życie. Niestety redakcyjną pracę Wujca przerwały choroba i śmierć. Książkę dokończyli żona Ludka i przyjaciele, dodając do niej pełne prostoty i czułości wobec Stworzenia wiersze autora, jego liczne fotografie i poświęcone mu wspomnienia. Odtworzyli w ten sposób świat Henryka Wujca: jego wartości, emocje, obrazy przechowywane w pamięci, a nawet kolory ukochanego biłgorajskiego krajobrazu. Pokazali źródła, z których legenda opozycji, działacz KOR-u i Solidarności, polityk pozostający społecznikiem, czerpał siłę i blask".

 

Kim dokładnie jest bohaterka Kawiarenki?

Ludwika Wujec – współpracowniczka KOR/KSS KOR; współtwórczyni i współredaktorka niezależnego pisma „Robotnik”, po 1980 roku w „Solidarności”, współtwórczyni pisma MKZ/Regionu Mazowsze „Niezależność”.

 

Internowana w roku 1981. Pracownica Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom/Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego w Warszawie, współredaktorka podziemnego „Tygodnika Mazowsze”.

 

Pracownica Biura Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1995–2000 sekretarz Gminy Warszawa Centrum, 1998–2002 – członkini Zarządu Gminy Warszawa Centrum. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Wszystkim zainteresowanych spotkaniem zapraszamy 16 października do Pałacu Kultury Zagłębia. Kawiarenka Obywatelska rozpoczyna się o godzinie 18:00 w Sali Kameralnej na II piętrze. Do zobaczenia!

 

Powstał mural pamięci Henryka Wujca

23.08.2021

Czytaj więcej »

Powstał mural pamięci Henryka Wujca

23.08.2021


 

Rok temu zmarł Henryk Wujec, działacz opozycji demokratycznej, legenda "Solidarności", w latach 2010-2015 doradca Prezydenta RP do spraw społecznych. W pierwszą rocznicę jego śmierci powstał mural upamiętniający społecznika z powołania i przyjaciela organizacji pozarządowych.

"Obrońca Praw Człowieka, współtwórca opozycji demokratycznej w czasach PRL, legenda "Solidarności", wybitny działacz społeczny i polityczny. Człowiek, który w każdym momencie swojego dorosłego życia starał się służyć innym i budować społeczeństwo obywatelskie. Nasz kolega i przyjaciel" – tak o Henryku Wujcu piszą inicjatorzy i inicjatorki Muralu Pamięci.

Wśród grona zaangażowanych w to przedsięwzięcie było także nasze stowarzyszenie.

Mural Pamięci namalowany został w Galerii Tybetańskiej na warszawskiej Woli (Rondo Tybetu na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Marcina Kasprzaka). Henryk Wujec angażował się w działania na rzecz Wolnego Tybetu, stąd pomysł na takie miejsce muralu.

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Henryka Wujca

15.08.2021

Czytaj więcej »

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci Henryka Wujca

15.08.2021


Rok temu pożegnaliśmy Henryka Wujca, przyjaciela organizacji pozarządowych, społecznika z powołania, prawdziwego obywatela. Pamiętamy o nim we wszystkich naszych działaniach.

Henryk wraz z Ludwiką, był gościem jednego z Dąbrowskich Festiwali Ludzi Aktywnych i ten ich przekaz z tych dni zapamiętamy. Dziękujemy.

 

Polecamy do czytania:

 

  • Piotr Frączak: Henryk Wujec (1940–2020) – biografia społecznika

https://publicystyka.ngo.pl/henryk-wujec-1940-2020-biografia-spolecznika-wspomnienie?fbclid=IwAR1-3a6L7hJCvcYjF61VjBB3yTeyUFKKa3yLhSOZKwOhTCy7IuZhuWLeL4w

 

Polecamy do odwiedzenia:

 

Wszyscy jesteśmy rzecznikami

17.07.2021

Czytaj więcej »

Wszyscy jesteśmy rzecznikami

17.07.2021


Nasz Rzeczniku Praw Obywatelskich,

Chcemy wyrazić wdzięczność i uznanie dla Ciebie i Twojego zespołu, któremu przewodziłeś przez ostatnie, burzliwe 6 lat. Dziękujemy obrońcom, obrończyniom, orędownikom i orędowniczkom naszych praw, którzy w tym czasie pochylali się nad sprawami setek tysięcy osób z całej Polski.

Rzecznicy się zmieniają, ale nasze prawa pozostają niezmienne. Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważnym urzędem jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też udowodniły, jak ważne jest, żebyśmy sami doglądali czy prawa, które nam przysługują, są przestrzegane.

Wiele razy nas broniłeś, wiele nas też nauczyłeś. Wierzymy, że najlepszą formą podziękowań będzie kontynuacja Twojej pracy.

Dlatego dzisiaj chcemy przypomnieć Twoje słowa i powiedzieć głośno:

“WSZYSCY JESTEŚMY RZECZNIKAMI”.

 

wszyscyjestesmyrzecznikami.pl

„Obywatele bez Rzecznika” – oświadczenie organizacji społecznych

18.04.2021

Czytaj więcej »

„Obywatele bez Rzecznika” – oświadczenie organizacji społecznych

18.04.2021


Poniżej publikujemy oświadczenie organizacji społecznych, w tym naszego stowarzyszenia, w sprawie wyroku trybunału Julii Przyłębskiej:

"Jako przedstawiciele organizacji społecznych sprzeciwiamy się wrogiemu przejęciu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich przez rządzącą większość parlamentarną. Nie akceptujemy de facto rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

Przyjęty wczoraj przez trybunał pogląd stanowi kolejny przykład zawłaszczania państwa przez partię władzy, podkopywania fundamentów demokracji i obchodzenia przepisów Konstytucji w myśl zasady: po nas choćby potop.

Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie sprzeciwiają się kontynuowaniu misji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru jego następcy. Wartości ujęte w preambule Konstytucji i jej zasadach ustrojowych, takie jak ciągłość funkcjonowania władz publicznych, zaufanie obywateli do państwa, a także troska o to, by podstawowe prawa i wolności obywatela nie były łamane, wymagają wręcz, aby urząd ten do czasu wyboru następcy pełniony był w niezależny sposób przez osobę, która uprzednio uzyskała demokratyczny mandat.

Przyjęty przez trybunał Julii Przyłębskiej standard przeciwny powoduje, że wszyscy tracimy obrońcę. Najbardziej zmiana ta dotknie osoby, dla których w ostatnich latach urząd RPO był główną ostoją i orędownikiem ich praw. Najmocniej odczują ją więc osoby z różnych względów narażone na wykluczenie: osoby z mniejszych miejscowości, starsze, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, należące do mniejszości, w tym  szczególnie mniejszości seksualnych, osoby przebywające w ośrodkach odosobnienia. Tylko w 2020 roku o ochronę w sprawach indywidualnych do Biura Rzecznika zwrócono się ponad 72 tysiące razy. W świetle ostatnich wydarzeń Polska utraci także ważny ośrodek upominania się o prawa kobiet.

Jako społeczeństwo obywatelskie tracimy również istotny ośrodek debaty społecznej, miejsce poruszania zapomnianych lub lekceważonych problemów, wykuwania nowych pomysłów i rozwiązań. Jedną z ostatnich płaszczyzn, na których mogły spotkać się osoby o odmiennych poglądach, z szacunkiem szukające wspólnych rozwiązań dostrzeżonych przez siebie problemów.

Decyzja trybunału to także bezpośrednie zagrożenie dla kilkuset osób pracujących w Biurze RPO. Ryzyko czystek, zamachu na ich niezależność i zachowań znanych z innych instytucji przejmowanych w podobny sposób. W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się ze wszystkimi pracującymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy im wszystkim, a także odchodzącemu Rzecznikowi podziękować za trud pracy na rzecz przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Jednocześnie domagamy się, aby wybory nowego Rzecznika Praw Obywatelskich odbyły się w zgodzie z przepisami Konstytucji. Wszelkie próby mianowania osoby pełniącej  obowiązki rzecznika  z pominięciem Sejmu i Senatu uznamy za obejście przepisów ustawy zasadniczej.

Zwracamy się do społeczności międzynarodowej o monitorowanie działań rządzącej większości parlamentarnej podejmowanych w tym względzie."

 

Pełną listę organizacji społecznych, które podpisały oświadczenie, można znaleźć TUTAJ.

7 kwietnia wysłuchanie publiczne projektu Umowy Partnerstwa

29.03.2021

Czytaj więcej »

7 kwietnia wysłuchanie publiczne projektu Umowy Partnerstwa

29.03.2021


Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli 72,2 miliarda euro, oraz środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości 3,8 miliarda euro. Łącznie to około 76 miliardów euro.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Umowy Partnerstwa odbędzie się w środę, 7 kwietnia. Zapisy będą trwały do piątku, 2 kwietnia. Wszystkie informacje można znaleźć TUTAJ.

Obecnie trwają prace nad tzw. Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Takie plany przygotowywane są też w innych krajach Unii Europejskiej. Po raz pierwszy szersza opinia publiczna mogła się zapoznać z propozycjami przygotowanymi przez rząd 26 lutego 2021 r. Publiczne konsultacje tej propozycji mają zakończyć się 2 kwietnia. Przekazanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności do Komisji Europejskiej jest planowane pod koniec kwietnia.

Z dotychczasowymi wysłuchaniami można zapoznać się TUTAJ.

 

Statut

Kliknij, aby pobrać statut stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia


Zarząd

Agnieszka Janicka-Kwiecień

Skarbnik

Piotr Drygała

Przewodniczący

Jakub Leszczyński

Sekretarz


Komisja Rewizyjna

Aleksandra Kudła

Sekretarz Komisji

Patryk Kuzior

Przewodniczący Komisji

Mateusz Ciastoń

Zastępca Przewodniczącego Komisji


Zrzeszenia do których należymy:

Kongres Ruchów Miejskich
OFOP
Fabryka Pełna Życia
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

Ładowanie...