Dąbrowianie dla Dąbrowy

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska to grupa ludzi związanych z Dąbrową Górniczą. Tu mieszkamy, pracujemy, z Dąbrową wiążemy plany na przyszłość. Myślimy pozytywnie, działamy aktywnie, łączy nas wiara w to, że dobre przemiany rodzą się w wyniku dyskusji i są efektem kompromisu. Potrafimy rozmawiać, słuchając się wzajemnie, potrafimy z szacunkiem odnosić się do odmiennych poglądów – to nas wyróżnia. Wierzymy, że dzięki rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego da się pobudzić mieszkańców do aktywności przejawiającej się wzrostem zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Inicjatywa Dąbrowska to nowa odsłona (pewnie bardziej dojrzała, bo i my jesteśmy starsi), powstałego w roku 2001, Stowarzyszenia Zielone Zagłębie.

Zależy nam, by akcje inicjowane i realizowane przez Inicjatywę Dąbrowską, docierały do jak największej grupy dąbrowian, by wyzwalały energię i służyły wspólnemu dobru.

Dlatego zapraszamy do nas każdego, kto podziela przekonanie, że Dąbrowa Górnicza jest wspólnym przedsięwzięciem wszystkich mieszkańców.

Nieco historii - pobierz PDF.

Naszym celem jest silna, dobrze rozwijająca się Dąbrowa Górnicza.

Nasze postulaty brzmią:

Zdrowe miasto

Miasto powinno dbać o zdrowie mieszkańców, zamiast wywoływać w nich choroby.

Przestrzeń równych szans

Miasto powinno być uczciwe i sprawiedliwie rozdzielać między swych mieszkańców przestrzeń, dostępne usługi, możliwość przemieszczania się, radość, jak również niewygody i koszty.

Swoboda

Miasto powinno oferować mieszkańcom prawdziwą swobodę życia, poruszania się i kształtowania życia w sposób, jaki uznają za stosowny.

Miasto dla ludzi

Miasto powinno umożliwiać mieszkańcom budowanie i umacnianie więzi między przyjaciółmi, rodzinami i osobami nieznajomymi.

Miasto szacunku

Miasto powinno być miejscem wzajemnego szacunku i forum współpracy.

Pola aktywności

Dbamy o wizerunek

Kreowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta nowoczesnego i rozwojowego, w tym poszukiwanie różnorodnych pomysłów i form prowadzących do podnoszenia atrakcyjności przestrzeni miejskich.

Promujemy miasto

Promocja - w szczególności terenów i obiektów rekreacyjno-krajoznawczych, terenów zielonych, atrakcyjnych z punktu widzenia historii oraz życia kulturalnego.

Społeczeństwo obywatelskie

Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz społecznie odpowiedzialnego, opartego na aktywności obywatelskiej oraz lokalnych organizacjach pozarządowych, będących aktywnym uczestnikiem demokracji lokalnej.

Badanie spraw publicznych

Think-tank dla władz samorządowych.

Aktywność

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Ochrona środowiska

Upowszechnianie idei ochrony środowiska, szacunku do przyrody, idei zrównoważonego rozwoju.

Walczymy o lepsze jutro

Działanie na rzecz ogółu społeczności lokalnej oraz dążenie do poprawy warunków życia tej społeczności.

Aktualności

Kawiarenka Obywatelska z prof. Adamem Strzemboszem

10.11.2017

Czytaj więcej »

Kawiarenka Obywatelska z prof. Adamem Strzemboszem

10.11.2017


Czy sądownictwo w Polsce przeżywa kryzys? Czy reforma sądów jest potrzebna? W jakim kierunku powinna ona iść? Czy obecnie zgłoszony przez Prezydenta RP projekt przyspieszy działanie sądów? A może w proponowanej reformie wcale nie o to chodzi? Na te i inne pytania odpowiedział prof. Adam Strzembosz, który 9 listopada był gościem Dąbrowskiej Kawiarenki Obywatelskiej.

Podczas spotkania można było kupić najnowszą książkę Pana Profesora pt. "Między prawem i sprawiedliwością" i oczywiście uzyskać autograf.

Kawiarenka tradycyjnie odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia. 

Adam Strzembosz – profesor nauk prawnych, w latach 1990 – 1998 I Prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu, w 2012 r. odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej

Cykl spotkań Dąbrowskiej Kawiarenki Obywatelskiej to projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie. Gośćmi Kawiarenki Obywatelskiej byli już Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prof. Ewa Łętowska – Pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz aktorka Anna Dymna. Celem projektu jest zwiększanie świadomości obywatelskiej oraz stworzenie forum do dyskusji o tym, co dzieje się wokół nas. Współorganizatorem spotkań jest Pałac Kultury Zagłębia.

fot. Marek Wesołowski

Dąbrowa dla aktywnych!

24.09.2017

Czytaj więcej »

Dąbrowa dla aktywnych!

24.09.2017


Jedenasty już Festiwal Ludzi Aktywnych to pozarządowe święto w Dąbrowie Górniczej. Inicjatywa Dąbrowska w jego ramach zorganizowała wyjątkowe debaty.

W sobotę Dąbrowa Górnicza oraz Fabryka Pełna Życia przeszła we władanie prawie 70 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Festiwal rozpoczął się o godzinie 14, kiedy to posłanka Beata Małecka Libera, zastępcy prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza – Marcin Bazylak oraz Damian Rutkowski, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Piotr Drygała oraz przewodniczący DFOP – Łukasz Kolber dokonali oficjalnego otwarcia święta. Na scenie odbyło się również oficjalne wyróżnienie osób współtworzących nowy model Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0.

Następnie scena festiwalowa zapełniła się wykonawcami, a stoiska organizacji rozpoczęły pracę. W trakcie festiwalu odbył się również szereg debat. Pierwsza była debata na temat śródmieścia Dąbrowy Górniczej, w której uczestniczyli zastępcy prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza – Marcin Bazylak i Damian Rutkowski. Kolejna dotyczyła KSS KOR – było to spotkanie z legendami polskiej historii  ̶  Ludwiką i Henrykiem Wujcami. Ostatnie tego dnia spotkaniem tego dnia spotkaniem była dyskusja studentów Antyuniwersytetu (więcej o Antyuniwersytecie czyt. tu: http://asocjacje.org/czym-jest-antyuniwersytet/).

Zakończeniem pierwszego dnia było istne, muzyczne trzęsienie ziemi  ̶  na festiwalowej scenie wystąpili Bas Tajpan, Kłak orz Kamel (Spółdzielnia Socjalna ReAkcja) przy akompaniamencie Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta. 

Drugiego dnia mimo niesprzyjającej pogody odbyła się debata prowadzona przez Piotra Frączaka, która dotyczyła Komitetów Obywatelskich w Dąbrowie Górniczej. Tego dnia Stowarzyszenie CIVITAS plotło wianki oraz przygotowywało ogród społecznościowy na jesień. To już kolejny udany i obfitujący w wspaniałe atrakcje Festiwal Ludzi Aktywnych. Mamy nadzieję, że Wy też się świetnie bawiliście i w przyszłym roku również nas odwiedzicie!

Dąbrowa i Inicjatywa Dąbrowska na OFIP-ie

12.09.2017

Czytaj więcej »

Dąbrowa i Inicjatywa Dąbrowska na OFIP-ie

12.09.2017


Jak zapowiadaliśmy, tak zrobiliśmy  ̶  Dąbrowy Górniczej nie zabrakło na VIII Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych, które 8-9 września, po trzech latach, ponownie zebrało się w Warszawie. Wraz z innymi organizacjami z Partnerstwa Wspólnie dla Miasta  ̶  Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  ̶  włączyliśmy się w organizację tego pozarządowego ogólnokrajowego święta.
 
Byliśmy współorganizatorem jednej z sesji forum. Przyjrzeliśmy się dokładnie „Strategicznej mapie drogowej rozwoju sektora obywatelskiego”. Ten dokument przygotowany oddolnie przez działaczy III sektora jest  ̶  naszym zdaniem  ̶  niezwykle ważnym dokumentem również dla samorządów. Wraz z ekspertami dyskutowaliśmy m.in. o tym, jak mapa ma się do projektowanego Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zwłaszcza z punktu widzenia samorządu?
 
Naszymi Partnerami w sesji były: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Dialog Społeczny.
 
Ponadto aktywnie uczestniczyliśmy w sesji poświęconej zagadnieniu „nowego życia społecznego”, czyli metodom, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie wpływu obywateli na sprawy ich dotyczące. Świadomi i aktywni mieszkańcy, którzy interesują się sprawami publicznymi, to ciągle niedościgły ideał. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak zaangażować ludzi do działania, jak zachęcić i włączyć tych, którzy powinni być zainteresowani – bo sprawy ich dotyczą – a często nie są? Czy pasywne wyczekiwanie na kogoś (sąsiad, organizacja, ośrodek pomocy, urząd), że może coś zrobi, jest naszą narodową cechą? Co już w tym obszarze się dzieje, a co możemy wesprzeć, wzmocnić, zmienić? 
 
Inicjatywa włączyła się również w organizację dąbrowskiego stoiska w trakcie Pikniku Inicjatyw Pozarządowych na Krakowskim Przedmieściu. Więcej zdjęć z OFIP-u i pikniku oglądaj tutaj: http://ofip.eu/galeria/
 

VIII OFIP już we wrześniu.

21.08.2017

Czytaj więcej »

VIII OFIP już we wrześniu.

21.08.2017


VIII OFIP już we wrześniu.

Dąbrowy Górniczej nie może zabraknąć na VIII Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych. Co trzy lata spotykamy się Warszawie. Nasze stowarzyszenie wspólnie z innymi organizacjami z Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych już trzeci raz włączyło  się w organizacje tego pozarządowego ogólnokrajowego święta.

 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to cykliczna impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie. Pierwszy OFIP miał miejsce w 1996 roku. Od 2014 roku jego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. W OFIP-ie biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu. Wiodącym wydarzeniem każdego Forum jest konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Towarzyszą jej różne formy prezentacji działań organizacji pozarządowych przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. W 2014 r. roku były to Tydzień Obywatelski oraz Piknikiem Inicjatyw Obywatelskich na Krakowskim Przedmieściu.

Inicjatywa Dąbrowska wspólnie z innymi Dąbrowskimi organizacjami szykuje się do zorganizowania podczas pikniku na Krakowskim Przedmieściu wspólnego stoiska. Nasi członkowie wezmą też udział w kilku sesjach dyskusyjnych dotyczących rozwoju trzeciego sektor, jego współpracy z samorządem i ruchami miejskimi.

Wzięliśmy na siebie również organizację jednej z sesji, której jesteśmy gospodarzem. Sesja pod nazwą Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego – ważny dokument również dla samorządów? odbędzie się w drugim dniu OFIP – tj. 9 września o 11.10. Już dziś serdecznie zapraszamy. Zobacz szczegóły http://ofip.eu/wydarzenia/2-strategiczna-mapa-drogowa-rozwoju-sektora-obywatelskiego-wazny-dokument-rowniez-dla-samorzadow/

Zobacz więcej o VIII OFIP http://ofip.eu/

Zobacz jak było na VII OFIP w 2014 r.

ID na Forum Praktyków Partycypacji.

07.06.2017

Czytaj więcej »

ID na Forum Praktyków Partycypacji.

07.06.2017


Aktywnie wpierając i uczestnicząc w realizacji Budżetu Partycypacyjnego, nie mogło nas zabraknąć na IV Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Lublinie.

Ekipy z Dąbrowy Górniczej nie można było na Forum nie zauważyć. Po pierwsze dlatego, że była nas dość liczna delegacja po drugie mieliśmy swój głos. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Nasze doświadczenia w rewitalizacji śródmieścia oparte procesy konsultacji i partycypacji w ramach projektu Fabryka Pełna Życia, a także nowa formuła Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego który właśnie „oblatujemy”. DBP już na poprzednich forach był postrzegany jako jeden z lepiej realizowanych modeli. Tym razem wspólnie z Animatorami Dzielnicowymi mogliśmy opowiedzieć o pomyśle na DBP 2.0 jego pierwszych sukcesach i porażkach w realizacji.

Forum Praktyków Partycypacji, to wydarzenie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej skierowane do każdego, kto posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji różnych procesów partycypacyjnych, chce nawiązać nowe kontakty i poruszyć podczas niego bardziej skomplikowane problemy. Organizowane po raz IV, od początku przy udziale Dąbrowy Górniczej. Tym razem odbyło się 5-6 czerwca 2017 r. w Lubinie. 

To było bardzo ciekawe doświadczenie, z którego wróciliśmy bogatsi o nowe pomysły, które pewnie warto wdrażać w naszym mieście szczególnie w tematyce planowania przestrennego.

Gdzie odbędzie się V Forum Praktyków Partycypacji, może w Dąbrowie Górniczej?

www.partycypacjaobywatelska.pl/forum-2017/

Inicjatywa Dąbrowska w Ruchach Miejskich

29.05.2017

Czytaj więcej »

Inicjatywa Dąbrowska w Ruchach Miejskich

29.05.2017


Zakończył się V Kongres Ruchów Miejskich – kongres niezwykły, bo odbywający się w 5 miastach Śląska i Zagłębia. Jego inauguracja, przy dużym wkładzie naszego stowarzyszenia, odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia. Tutaj też miało miejsce I walne zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i debata „Progresywnych Prezydentów”.

Kongres to przede wszystkim 14 paneli tematycznych i kilka sesji ogólnych. Każde z tych spotkań pozostawiło po sobie dorobek, z którego chcemy i będziemy korzystać. Teraz trwa nierówna walka koordynatorów wszystkich tematów z bogactwem pomysłów, postulatów i przemyśleń. Mają zostać uporządkowane, tak by były użyteczne i inspirujące do zmieniania naszych miast. Hasło przewodnie Kongresu w 2017 r. brzmiało: Demokracja Miast. Współodpowiedzialność za miasta.

Był to również punkt wyjścia, do debaty „Progresywnych Prezydentów” wśród których znaleźli się:

 

·        Marcin Bazylak, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej,

·        Robert Biedroń, Prezydent Słupska,

·        Ewa Całus, Zastępczyni Burmistrza Wadowic,

·        Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania,

·        Anna Jedynak, Zastępczyni Prezydenta Sosnowca.

Równocześnie z kongresem odbywało się kilka wydarzeń towarzyszących, m.in. pokazy filmów Rowery kontra samochody (Bikes vs Cars, prod. Szwecja, 2014, reż. Fredrik Gertten) oraz Zurbanizowani (Urbanized, prod. Wielka Brytania, 2011, reż. Gary Hustwit). Można było też zwiedzić zakamarki zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia, a wieczorem wziąć udział w afterparty w Fabryce Pełnej Życia. 

Ważnym punktem było też pierwsze, historyczne, Walne Zgromadzenie Fed-KRM, które jego uczestnicy komentują następująco: 

„Po śląsko-dąbrowskim spotkaniu zbrojni jesteśmy w nowe narzędzia do wprowadzania w życie naszych ideałów. Przede wszystkim mamy Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich. Zarejestrowaną i ukonstytuowaną federację, która na początek zrzesza 34 organizacje, już teraz reprezentujące największe miasta”.

Na walnym wybrano I Zarząd Federacji w składzie:

Warto dodać, że Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich jest trzecią federacją do jakiej należymy obok Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Realizacje

Fabryka Pełna Życia

Zainicjowaliśmy dyskusję wokół strefy po byłej fabryce obrabiarek DEFUM, której efektem jest projekt rewitalizacji tej przestrzeni funkcjonujący pod nazwą „Fabryka Pełna Życia”.

Czytaj więcej »

Fabryka Pełna Życia


Zainicjowaliśmy dyskusję wokół strefy po byłej fabryce obrabiarek DEFUM, której efektem jest projekt rewitalizacji tej przestrzeni funkcjonujący pod nazwą „Fabryka Pełna Życia”.

Miejska strefa biletowa

Staramy się o ujednolicenie dąbrowskiej strefy biletów kolejowych.

Czytaj więcej »

Miejska strefa biletowa


Staramy się o ujednolicenie dąbrowskiej strefy biletów kolejowych.

Petycja ws. katalogu nazw ulic

Przygotowaliśmy petycję do władz miasta ws. katalogu nazw ulic − apel do radnych w sprawie nazewnictwa ulic. Pobierz

Czytaj więcej »

Petycja ws. katalogu nazw ulic


Przygotowaliśmy petycję do władz miasta ws. katalogu nazw ulic − apel do radnych w sprawie nazewnictwa ulic. Pobierz

Akademia obywatelska

Organizujemy Dąbrowską Akademię Obywatelską i promujemy społeczną partycypację wśród uczniów dąbrowskich szkół.

Czytaj więcej »

Akademia obywatelska


Organizujemy Dąbrowską Akademię Obywatelską i promujemy społeczną partycypację wśród uczniów dąbrowskich szkół.

Katalog mebli miejskich

Pracujemy nad utworzeniem katalogu mebli miejskich, którego wdrożenie uprzyjemni i ułatwi życie w mieście.

Czytaj więcej »

Katalog mebli miejskich


Pracujemy nad utworzeniem katalogu mebli miejskich, którego wdrożenie uprzyjemni i ułatwi życie w mieście.

Bezpieczeństwo zimą

Zorganizowaliśmy pokazy ratownictwa lodowego „Bezpieczny lód ‒ bezpieczne lodowiska”.

Czytaj więcej »

Bezpieczeństwo zimą


Zorganizowaliśmy pokazy ratownictwa lodowego „Bezpieczny lód ‒ bezpieczne lodowiska”.

Morsujemy!

Razem z „Pogoria morsuje” uodparniamy mieszkańców Zagłębia wspólnym morsowaniem.

Czytaj więcej »

Morsujemy!


Razem z „Pogoria morsuje” uodparniamy mieszkańców Zagłębia wspólnym morsowaniem.

Akcja Bożonarodzeniowa

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2016 r. rozdawaliśmy warzywa i choinki, wywołując uśmiechy na twarzach dąbrowian.

Czytaj więcej »

Akcja Bożonarodzeniowa


Tuż przed Bożym Narodzeniem 2016 r. rozdawaliśmy warzywa i choinki, wywołując uśmiechy na twarzach dąbrowian.

Kolędowanie na Manhattanie

Rok 2015 zamknęliśmy wspólnym kolędowaniem przy choince z mieszkańcami Manhattanu, rozpoczynając tym samym tradycję kolędowania na dąbrowskich osiedlach.

Czytaj więcej »

Kolędowanie na Manhattanie


Rok 2015 zamknęliśmy wspólnym kolędowaniem przy choince z mieszkańcami Manhattanu, rozpoczynając tym samym tradycję kolędowania na dąbrowskich osiedlach.

Statut

Kliknij, aby pobrać statut stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia


zarząd

Marcin Bazylak

Przewodniczący

Igor Kwiecień

Skarbnik

Zdzisława Górska-Nieć

Sekretarz


komisja rewizyjna

Daniel Beszterda

Przewodniczący komisji

Emilia Perczyńska-Zygmunt

Członek komisji

Damian Krępa (Bas Tajpan)

Członek komisji


przedstawiciele w organizacjach

Piotr Seremet

Przedstawiciel ID w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych


Zrzeszenia do których należymy:

Kongres Ruchów Miejskich
OFOP
Fabryka Pełna Życia
Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

MASZ PYTANIA?

Skorzystaj z formularza kontaktowego - odpowiemy na Twoje pytania.

Ładowanie...